Fotowe Wubědźowanje „Po Puću“

Fotowettbewerb „Unterwegs“

Konkurs Fotograficzny „W Podróży“

Fotografická Soutěž „Na Cestách“

FOTOWE WUBĚŹOWANJE „DUCY”

Photo Contest “On the Road“

2017

17.04. – 24.07.

Hrajnišća žiwjenja.

Schauplätze.

Miejsca wydarzeń.

Místo události.

Městna.

Venues.

WITAJĆE !

Za fotowe wubědźowanje „Po Puću“ móža so wobrazy hač do 24. julija zapodać. Swjatočne mytowanje budźe dnja 7. septembra w Miejskim Domje Kultury w Zgorzelecu.

Ćežišćowa tema: Hrajnišća žiwjenja

 • Hrajnišća žiwjenja – rěka hesło za Waše motiwy fotow z euroregiona Neisse-Nysa-Nisa (Němska/Pólska/Čěska) a z južneho euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr (w Němskej wokrjes Sprjewja-Nysa, w Pólskej wokrjesy Nowa Sól, Wschowa, Żagań, Żary).
 • Zapodate fota měli so z temu „hrajnišća žiwjenja“ w tutymaj regionomaj zaběrać, na přikład z městnami, hdźež so přeco něšto stawa, kiž su a běchu zetkawanišća ludźi, hdźež so zetkawatej wuměłstwo a čłowjek a podobne. Druhe motiwy su z wubědźowanja wuzamknjene.
 • Wobdźělić móža so zahorići fotografojo kóždeje staroby, myta so spožča w kategorijach „dorosćeni (18+)”, „młodostni (< 18)”, „fotoreportaža“ a „lubušk publikuma”.

„Hrajnišća žiwjenja“ je šěroka tema a skića wjele překwapjenkow, kreatiwna interpretacija dawa objektiwej wšu swobodu 🙂 .

 • Dobyćerjow wuzwoli fachowa jury, „lubušk publikuma“ zwěsći so přez online-wólby.
 • Najlěpši móža so na atraktiwne myta wjeselić.
 • Wšelake fota budźemy prawidłownje w regionje prezentować (wanderbilder.fvks.eu) a tež hišće na druhe wašnje (na př. w protyce).
 • Mytowanje wotměje so w swjatočnym ramiku dnja 7. septembra.
 • Prawniski puć je wuzamknjeny!
 • Z fotowym wubědźowanjom nima FVKS žane komercielne wotpohlady.

Tuž do dźěła !

Helmar Schulze

* WUBĚDŹOWANJE *

Łužica, Sewjerna Čěska kaž tež Delnja Šleska a Lubuski kraj skićeja jónkrótne dohlady do mnohostronskeje kulturneje krajiny. Ludźo w euroregionomaj Nysa (Němska/Pólska/Čěska) a Sprjewja-Nysa-Bobr (Němska/Pólska) přeswědčuja ze žiwej tradiciju a zmužitosću k nowemu. Fotowe wubědźowanje „Po Puću“ towarstwa FVKS zapopaduje wosebite wokomiki z cyle wosobinskeho wida wobdźělnikow. Kóžde lěto su fotografojo „po puću“, zo bychu najlěpše zaćišće z wobrazom zapopadnyli.

Wot 2008 přewjedujemy naše Mjezynarodne fotowe wubědźowanje „Po Puću“ zhromadnje z mnohimi partnerami. Kóžde lěto mamy tematiske ćežišćo:

 • 2017: Hrajnišća žiwjenja
 • 2016: Hrajnišća žiwjenja
 • 2015: Industrija
 • 2014: Wuhlady
 • 2012/2013: Wěže
 • 2011: Jězby
 • 2010: Architektura
 • 2009: Ludźo
 • 2008: Dróhi.Puće.Kolije.

Kategorije wubědźowanja su „dorosćeni (18+)”, „młodostni (< 18)”, „fotoreportaža“ a „lubušk publikuma”, kónčina wubědźowanja je euroregion Nysa a euroregion Sprjewja-Nysa-Bobr na juhu.

Fotowe wubědźowanje „Po Puću” tomu přinošuje, zo by so region na šěroke wašnje prezentował. Zdobom přinošuje dorozumjenju mjez ludami a sylni zwjazanosć z domiznu. Fotowe wubědźowanje twori hromadźe z pućowacej wustajeńcu (wanderbilder.fvks.eu) kaž tež kalendrom ze samsnym titlom (kalender.fvks.eu) rjad zarjadowanjow towarstwa FVKS „Po Puću”, kiž so zmóžnja přez swěrny angažement ludźi.

Wuměnjenja za wobdźělenje a pokiwy

Wuměnjenja za wobdźělenje:
 • Hrajnišća žiwjenja – rěka hesło za Waše motiwy fotow z euroregiona Neisse-Nysa-Nisa (Němska/Pólska/Čěska) a z južneho euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr (w Němskej wokrjes Sprjewja-Nysa, w Pólskej wokrjesy Nowa Sól, Wschowa, Żagań, Żary).
 • Zapodate fota měli so z temu „hrajnišća žiwjenja“ w tutymaj regionomaj zaběrać, na přikład z městnami, hdźež so přeco něšto stawa, kiž su a běchu zetkawanišća ludźi, hdźež so zetkawa čłowjek z wuměłstwom … a podobne. Druhe motiwy su z wubědźowanja wuzamknjene.
 • Wobdźělić móža so zahorići fotografojo kóždeje staroby, myta so spožča w kategorijach „dorosćeni (18+)”, „młodostni (< 18)”, „fotoreportaža“ a „lubušk publikuma”.
 • Motiwy maja so jako dataja na www.photocontest.fvks.eu uploadować. Nic jako e-mail pósłać. Nic na CD abo sticku zapodać.
 • W kategorijach „dorosćeni“, „młodostni“ a „lubušk publikuma“ smě so stajnje (jenož) jedyn wobraz uploadować. W kategoriji „fotoreportaža“ uploadujće znamjeńša tři a maksimalnje pjeć fotow inkluziwnje wopisowacych tekstow.
 • Zapodate fota za jednotliwe kategorije dyrbja rozdźělne być. Samsne fota za wšelake kategorije njejsu móžne!
 • Za dataje płaći rozpušćenje znajmjeńša 300 dpi (na př. DIN A4 wot ca. 2560 x 1920 pikselow).
 • Zapósłane fota njesmědźa hižo wozjewjene abo na druhe wubědźowanje zapodate być!
 • Kóždej dataji prošu na kóždy pad připisać: mjeno fotografa, motiw a městno fotografowanja. W kategoriji „młodostni (< 18)” tež datum narodźenja přidać.
 • E-mailowa adresa dyrbi so podać; wo telefoniske čisło a adresu prosymy (za zdźělenki!).
 • Sobu činić smědźa wšitcy, jenož nic sobuskutkowacy FVKS.
 • FVKS wobchowa sej prawo, zo so wěste kategorije wubědźowanja njemytuja, na přikład, jeli přemało zapodatych fotow abo je-li kwalita fotow njedosahaca.
 • Prawniski puć je wuzamknjeny!
  Kategorije wubědźowanja:
 • Dorosćeni (18+): Wobdźělnik smě jedne foto uploadować, jeli znajmjeńša 18 lět. Jury foto pohódnoći
 • Młodostni (< 18): Wobdźělnik smě jedne foto uploadować, jeli młódši hač 18 lět. Jury foto pohódnoći.
 • Lubušk publikuma: Tu móže wobdźělnik dalše foto uploadować, kotrež so potom online a jeničce ze stron wužiwarjow internetneje strony pohódnoći.
 • Fotoreportaža: Tu móže so serija fotow z přewodnymi tekstami uploadować, a to znajmjeńša tři a najwjace pjeć wobrazow. Fota (a teksty) měli někajki zwisk měć; na přikład stawizny filma w Żarach, historiske městna w Hornjej Łužicy, ViaThea w Zhorjelcu, … . Jury fotoreportažu pohódnoći.

Kóždy wobdźělnik smě so potajkim w maksimalnje třoch kategorijach na wubědźowanju wobdźělić. Wuběr fotow za kategorije postaji so při uploadowanju.

 • Zapodate fota za jednotliwe kategorije dyrbja rozdźělne być. Samsne fota za wšelake kategorije njejsu móžne!
 • Po uploadowanju fotow dóstanje wobdźělnik awtomatisku zdźělenku, zo je foto dóšło. Jenož fota, kiž wuměnjenjam wobdźělenja wotpowěduja, so akceptuja.
Pokiwy k škitej datow:
 • FVKS mjena dobyćerjow zjawnje wozjewi. Zapósłar tomu ze swojim wobdźělenjom přihłosuje.
 • K wozjewjenym fotam poda so mjeno fotografa. Adresy so njewozjewja abo dale njedadźa.
Pokiwy ke copyrightam, k wužiwanju a zwužitkowanju:
 • Ze swojim wobdźělenjom zapósłar zwuraznja, zo ma awtorske prawo na foće a zo nichtó druhi žane prawa na nim nima.
 • Přez swoje wobdźělenje je zapósłar z tym přezjedny, zo smě FVKS fota – podawajo mjeno fotografa – bjezpłatnje wužiwać.
Powšitkowne pokiwy:
 • FVKS smě zapósłanki wotpokazać, jeli su podaća k wobsahej a copyrightam njedospołne/wopačne abo jeli je so motiw hižo dočasnje wobzjewił.
 • FVKS smě wuměnjenja za wobdźělenje kóždy čas změnić.
 • Z fotowym wubědźowanjom „Po Puću” nima FVKS wuraznje žane komercielne wotpohlady.

Myta a „placki“

Najlěpšim wobdźělnikam kiwaja atraktiwne myta.

Kategorija dorosćeni:

 • 1. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 150 eurow
 • 2. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 100 eurow
 • 3. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 50 eurow

Kategorija młodostni:

 • 1. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 80 eurow
 • 2. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 40 eurow
 • 3. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 25 eurow

Kategorija lubušk publikuma:

 • 1. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 100 eurow
 • 2. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 60 eurow
 • 3. městno – dobropis za nakupowanje w hódnoće 30 eurow

Kategorija fotoreportaža:

 • „Sto dypkow“ – dobropis za nakupowanje w hódnoće 250 eurow

Nimo toho:

 • Pućowacy pokal (kategorija „dorosćeni”) a dalše wuznamjenjenja („Editor’s Choice”, dobropisy).
 • Wšelake fota budźemy prawidłownje w regionje (wanderbilder.fvks.eu) a na druhe wašnje (na př. w protyce abo online-wustajeńcy) prezentować.

Iwona Mucha-Zabora

* FACEBOOK NEWS *

++ 165 / 56 ** Danke ** Dźakuju ** Dzięki ** Děkuji ** Thanks 🙂 (y) ++
165 Fotos / pota / zdjęcia / fota / photos
55 Einsender / wobdźělnik / uczestników / účastníků / participants
... See MoreSee Less

** „Místa událostí - „Miejsca wydarzeń” ?! ** 

Příklady lze nalézt zde ... 
https://fotowettbewerb.fvks.eu/cs/misto-udalosti/ :D

Przykłady można znaleźć tutaj ... 
https://fotowettbewerb.fvks.eu/pl/miejsca-wydarzen/ :D

** „Místa událostí" - „Miejsca wydarzeń” ?! **

Příklady lze nalézt zde ...
fotowettbewerb.fvks.eu/cs/misto-udalosti/ 😀

Przykłady można znaleźć tutaj ...
fotowettbewerb.fvks.eu/pl/miejsca-wydarzen/ 😀
... See MoreSee Less

** Still 5 more days - take part in the contest ! Noch wenige Tage - jetzt mitmachen beim Wettbewerb :D **

Venues - no idea ?! Take a look at ...
https://fotowettbewerb.fvks.eu/en/venues/

Schauplätze - noch keine Idee ?! Dann schau mal hier ...
https://fotowettbewerb.fvks.eu/schauplaetze/

** Still 5 more days - take part in the contest ! Noch wenige Tage - jetzt mitmachen beim Wettbewerb 😀 **

"Venues" - no idea ?! Take a look at ...
fotowettbewerb.fvks.eu/en/venues/

"Schauplätze" - noch keine Idee ?! Dann schau' mal hier ...
fotowettbewerb.fvks.eu/schauplaetze/
... See MoreSee Less

** Mitmachen ! Fotowettbewerb Unterwegs 2017, Themenschwerpunkt „Schauplätze - Einsendungen bis 24. Juli **

www.fotowettbewerb.fvks.eu

** Teraz ! Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „W Podróży 2017 - tematem przewodnim są „Miejsca wydarzeń” ** do 24 lipca **

www.konkursfotograficzny.fvks.eu
 
** Do práce ! Zveme Vás k účasti na fotografické soutěži „Na Cestách 2017 s hlavním tématem Místa událostí ** do 24. července **

www.fotografickasoutez.fvks.eu

** Tuž do dźěła ! Přeprošujemy na fotowe wubědźowanje „Po Puću 2017 z ćežišćom „hrajnišća žiwjenja“ ** hač do 24. julija **

www.fotowewubedzowanje.fvks.eu

** Něnt ale zasobu ! Fotowe wuběźowanje „Ducy“ 2017 z temowym śěžyšćom „městna“ ** až do 24. julija **

www.fotowewubezowanje.fvks.eu

** Lets go ! Photo Contest On the Road 2017 ** topic: Venues ** Submissions possible until July 24 **

www.photocontest.fvks.eu

** Mitmachen ! Fotowettbewerb "Unterwegs" 2017, Themenschwerpunkt „Schauplätze" - Einsendungen bis 24. Juli **

www.fotowettbewerb.fvks.eu

** Teraz ! Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „W Podróży" 2017 - tematem przewodnim są „Miejsca wydarzeń” ** do 24 lipca **

www.konkursfotograficzny.fvks.eu

** Do práce ! Zveme Vás k účasti na fotografické soutěži „Na Cestách" 2017 s hlavním tématem Místa událostí ** do 24. července **

www.fotografickasoutez.fvks.eu

** Tuž do dźěła ! Přeprošujemy na fotowe wubědźowanje „Po Puću" 2017 z ćežišćom „hrajnišća žiwjenja“ ** hač do 24. julija **

www.fotowewubedzowanje.fvks.eu

** Něnt ale zasobu ! Fotowe wuběźowanje „Ducy“ 2017 z temowym śěžyšćom „městna“ ** až do 24. julija **

www.fotowewubezowanje.fvks.eu

** Let's go ! Photo Contest "On the Road" 2017 ** topic: "Venues" ** Submissions possible until July 24 **

www.photocontest.fvks.eu
... See MoreSee Less

** Fotowe wuběźowanje „Ducy“ z temowym śěžyšćom „městna“ **

Až do 24. julija jo móžno motiwy z euroregiona Nysa a pódpołdnjownego euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr pśipósłaś. Swěźeńske mytowanje buźo 07. septembra.

Něnto jo zasej w cakańskej poziciji, našo fotowe wuběźowanje „Ducy“, teke tenraz z „městnami“ ako śěžyšćowy tema.

Pśi wuzwólenju motiwow jo wjele móžno, na pśikład městna, źož se něco tšoj, źož pśidu luźe gromaźe, źož jo zmakanišćo wuměłstwa a luźi …a wěcej. Pšašane su městna w euroregionje Nysa (DE/PL/CZ) a w pódpołdnjownem euroregionje Sprjewja-Nysa-Bobr (nimski wokrejs Sprjewja-Nysa, pólske wokrejsy Nowa Sól, Wšowa, Žagań a Žary).

Wobźěliś móžo se kuždy zajmc za fotografěrowanje kuždego starstwa, mytowanja dajo za kategorije „dorosćone (18+)“, „młodostne (

** Fotowe wuběźowanje „Ducy“ z temowym śěžyšćom „městna“ **

Až do 24. julija jo móžno motiwy z euroregiona Nysa a pódpołdnjownego euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr pśipósłaś. Swěźeńske mytowanje buźo 07. septembra.

Něnto jo zasej w cakańskej poziciji, našo fotowe wuběźowanje „Ducy“, teke tenraz z „městnami“ ako śěžyšćowy tema.

Pśi wuzwólenju motiwow jo wjele móžno, na pśikład městna, źož se něco tšoj, źož pśidu luźe gromaźe, źož jo zmakanišćo wuměłstwa a luźi …a wěcej. Pšašane su městna w euroregionje Nysa (DE/PL/CZ) a w pódpołdnjownem euroregionje Sprjewja-Nysa-Bobr (nimski wokrejs Sprjewja-Nysa, pólske wokrejsy Nowa Sól, Wšowa, Žagań a Žary).

Wobźěliś móžo se kuždy zajmc za fotografěrowanje kuždego starstwa, mytowanja dajo za kategorije „dorosćone (18+)“, „młodostne (<18), „fotowa reportaža“ a „lubušk publikuma“. Spěchowańske towaristwo kulturne město Zgórjelce-Zgorzelec z.t. ako zarědowaŕ wustajijo myta w cełku wót někak 1.000 €. Fota se online zloduju. „Ducy“ dajo w pěś rěcach, wšykne informacije dajo na nimski, górnoserbski, pólski, česki a engelski. Swěźeńske mytowanje buźo 07. septembra pśi góźbje 3. Zgórjelckego fotowego festiwala (01. – 10. september, www.fotofestival-goerlitz.de)

Internet-Links:
Fotowettbewerb “Unterwegs”: www.fotowettbewerb.fvks.eu
... Facebook: www.facebook.com/Fotowettbewerb.FVKS
Görlitzer Fotofestival (01 - 10. September): www.fotofestival-goerlitz.de
... Facebook: www.facebook.com/Fotofestival.Goerlitz

** slězyna : fotowe wuběźowanje „Ducy“ **

Wót lěta 2008 pśewjeźo Spěchowańske towaristwo kulturne město Zgórjelce -Zgorzelec z.t. z partnarjami swójo mjazynarodne fotowe wuběźowanje „Ducy“. Z wótměnjajucymi temowymi śěžyšćami – „Drogi.Sćažki.Kóleje“ (2008), „Luźe“ (2009), „Architektura“ (2010), „Drogowanja“ (2011); „Tormy“ (2012/2013), „Póglědy“ (2014), „Industrija“ (2015), „Městna“ (2016/2017) – jo se region wjeleseraku wašnju prezentěrujo. Rownocasnje pśinosujo našo zarědowanje k dorozměśeju mjazy ludami a zmócnijo domowniske wědobnje. Wustajeńce a dalšne aktiwity pśewóźiju pšawidłownje fotowe wuběźowanje, kenž bergarski angažement zmóžnijo. Wobcerk wuběźowanja stej euroregion Nysa a pódpołdnjowy euroregion Sprjewja-Nysa-Bobr (www.fotowettbewerb.fvks.eu).

Fotowe wuběźowanje „Ducy“ jo dostało 1. myto euroregiona Nysa 2015.

** Text in niedersorbischer Sprache **
... See MoreSee Less

** Do práce ! Zveme Vás k účasti na fotografické soutěži Na Cestách 2017 s hlavním tématem Místa událostí **

www.fotografickasoutez.fvks.eu

Do 24. července můžete pomocí internetu zasílat snímky s motivy z Euroregionu Neisse a jižního Euroregionu Spréva-Nysa-Bobr.

** Do práce ! Zveme Vás k účasti na fotografické soutěži "Na Cestách" 2017 s hlavním tématem Místa událostí **

www.fotografickasoutez.fvks.eu

Do 24. července můžete pomocí internetu zasílat snímky s motivy z Euroregionu Neisse a jižního Euroregionu Spréva-Nysa-Bobr.
... See MoreSee Less

** Tuž do dźěła ! Přeprošujemy na fotowe wubědźowanje Po Puću 2017 z ćežišćom „hrajnišća žiwjenja“ **

www.fotowewubedzowanje.fvks.eu

Hač do 24. julija móža wobdźělnicy swoje motiwy z euroregiona Nysa a južneho euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr online zapodać.

** Tuž do dźěła ! Přeprošujemy na fotowe wubědźowanje "Po Puću" 2017 z ćežišćom „hrajnišća žiwjenja“ **

www.fotowewubedzowanje.fvks.eu

Hač do 24. julija móža wobdźělnicy swoje motiwy z euroregiona Nysa a južneho euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr online zapodać.
... See MoreSee Less

** Photo Contest On the Road is starting again :D ** 

Participation and information: www.photocontest.fvks.eu (English, German, Czech, Upper Sorbian, Polish). 

Submit photos by July 24.

** Photo Contest "On the Road" is starting again 😀 **

Participation and information: www.photocontest.fvks.eu (English, German, Czech, Upper Sorbian, Polish).

Submit photos by July 24.
... See MoreSee Less

* POMOC *

Tu prezentujemy často so jewjace prašenja a wotmołwy k fotowemu wubědźowanju „Po Puću” 2017: Hrajnišća žiwjenja.

Kotre motiwy móžu zapodać?

„Wšitko je móžne” :-). Na přikład městna, hdźež so přeco něšto stawa, kiž su woblubowane zetkanišća, hdźež so čłowjek zetkawa z wuměłstwom a tak dale. Wažne je, zo pochadźeja motiwy z euroregiona Nysa a južneho euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr (hlej deleka).

Što poprawom je euroregion Nysa?

Informacije wo euroregionje Nysa (Němska/Pólska/Čěska) z jeje štyrjomi narodnosćemi namakaće tu (klikni!), nadrobnu kartu wo euroregionje Nysa tu (klikni!, žórło: Euroregion Nysa (PDF).

Što poprawom je euroregion Sprjewja-Nysa-Bobr?

Informacije wo euroregionje Sprjewja-Nysa-Bobr (Němska/Pólska) namakaš tu (klikni!), nadrobnu kartu wo euroregionje Sprjewja-Nysa-Bobr namakaš tu (klikni!).

Što dokładnje je južny Euroregion Sprjewja-Nysa-Bobr?

To su pólske wokrjesy (powiaty) Nowa Sól, Wschowa, Żagań, Żary a němski wokrjes Sprjewja-Nysa.

Štó smě so na fotowym wubědźowanju FVKS „Po Puću” wobdźělić?

Zasadnje kóžda a kóždy :-). Prošu přečitajće sej wuměnjenja za wobdźělenje dokładnje. Za wobdźělenje njetrjebaš w regionje wubědźowanja bydlić. Na přikład su so tež hižo ludźo z Južneje Ameriki na tutym wubědźowanju wobdźělili, kotřiž w regionje pobychu. Wažne je, zo pochadźa motiw z euroregiona Nysa abo južneho euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr. Wubědźowanje je potajkim idealne za aktiwnych wobydlerjow a za hosći regiona.

Ma so za wobdźělenje něšto płaćić?

Ně … trjebaće jenož foto zapodać.

Smědźa so tež organizacije wobdźělić (na př. předewzaća, měšćanske zarjadnistwa, muzeje, towarstwa …)?

Haj, wězo. Za nje płaća samsne wuměnjenja za wobdźělenje kaž za jednotliwcow.

Kotre daty FVKS při wobdźělenju wužiwa?

Wot wobdźělnikow a wobdźělnicow zapodate daty składujemy jeničce za přewjedźenje wubědźowanja. Daty nikomu njesposrědkujemy. Respektujemy priwatnu sferu našich wužiwarjow a wužiwarkow. Pokiw za wužiwanje socialnych syćow: Štóž so při FVKS-poskitkach, dalokož móžno, ze swojimi login-datami socialnych syćow (kaž facebook, twitter) přizjewi, wužiwa je za komunikaciju. Tute socialne syće pak prawidłownje daty zwěsćeja a wuhódnoćeja. Na to nima FVKS wliw. Tu płaća postajenja wotpowědnych poskićowarjow nastupajo škit datow.

Stej podpěra a sobuskutkowanje při organizowanju fotoweho wubědźowanja witanej?

Wězo. Štóž chce so čestnohamtsce angažować, njech so runjež na nas wobroći. Prošu wužiwajće kontaktny formular.

Što rěka „FVKS”?

FVKS je skrótšenka mjena našeho towarstwa a woznamjenja „Spěchowanske towarstwo kulturne město Zhorjelc-Zgorzelec z. t.”. Angažujemy so wot 2003 čestnohamtsce w kulturnym a kubłanskim dźěle.

Štó je FVKS-team „Po Puću”?

Na rjedźe zarjadowanjow „Po Puću” (fotowe wubědźowanje, protyka, pućowaca wustajeńca) mnozy čestnohamtsce sobuskutkuja. Prawidłownje wobdźěleni su Agata Fabiś, Cornelia Friedrich, Agnieszka Lemmer, Matthias Krick a Alicja Pecina. Štóž chce nas podpěrować, je wutrobnje witany 🙂 – fotowewubedzowanje@fvks.eu.

Hdźe su dalše informacije wo rjedźe zarjadowanjow towarstwa FVKS „Po Puću” a wo FVKS?

Clemens Schkoda

* PODPĚRA *

Angažement

Maće lóšt, na našim rjedźe zarjadowanjow „Po Puću” sobu činić? Abo tež při druhich aktiwitach FVKS?
Tu su aktualne poskitki: www.europastadt.org/aktuell/engagement

Partnerjo

Fotowe wubědźowanje „Po Puću” podpěruja hižo něšto lět mnozy partnerojo, na přikład
2017:

 • DOKiS.pl – Dolnośląska Kultura i Sztuka, Wrocław ** Partner ze stron medijow
 • Miejski Dom Kultury Zgorzelec ** Zjawnostne dźěło, wustajeńca
 • Görlitzer Anzeiger ** Zjawnostne dźěło
 • Gmejnski zarjad Wschowa ** Zjawnostne dźěło
 • Měšćanski zarjad Żagań ** Zjawnostne dźěło
 • Görlitzer Kulturservicegesellschaft ** Logistika
 • SIEMENS AG Zhorjelc ** Logistika
 • Reproprofi Zhorjelc ** Ćišć

Přeco aktiwni: Mnozy čestnohamtscy pomocnicy.

Markus Paul