Místo události.

Schauplätze.

Miejsca wydarzeń.

Hrajnišća žiwjenja.

Městna.

Venues.

Příklady

2016

„Dovoleno je vše” … například místa, kde se něco odehrává, lidé se setkávají nebo setkávali, kde dochází k interakci mezi kulturou a člověkem … a podobně. V podstatě pro kreativitu neexistují žádná omezení. Důležité je, aby fotografie pocházely z Euroregionu Nisa nebo z jižní části Euroregionu Spréva-Nisa-Bóbr.

 

Finanční příspěvek: Svobodný stát Sasko